Prvé zmienky o homosexualite (1852 - 1923)

Autor: Queer Memory — 16.3. 2021 — Zdieľať na Facebooku / Kopírovať odkaz

1852. Na území dnešnej Českej republiky začína platiť Rakúsky trestný zákonník.

Jeho § 129 definuje homosexuálny styk ako “smilstvo proti prírode”. Trestom je žalár od jedného do päť rokov.

V českých krajinách boli pohlavné styky osôb rovnakého pohlavia od najstar- ších dôb považované za trestný čin. Do roku 1787 stanovoval platný trestný zákonník za tieto činy trest smrti, po roku 1787 rôzne dlhé a rôzne definované tresty odňatia slobody.

List Károlyho Kertbenyho, kde sa prvýkrát spomína pojem “homosexuál”.

1869. V pamfletoch s výzvou na zrušenie trestnosti homosexuality prvýkrát zaznieva toto pomenovanie zložené z gréckeho slova homo (rovnaký) a latinského slova sexus (pohlavie).

Autorom je Károly Kertbeny, maďarský publicista.

Károly Kertbeny

1878. Na území dnešného Maďarska a Slovenska vstupuje do platnosti Uhorský trestný zákonník, ktorý v § 241 označuje sexuálny styk medzi mužmi ako “smilstvo proti prírode”.

Odsúdeným hrozil trest väzenia do jedného roka, v prípade vynútenia styku do päť rokov. Pohlavný styk medzi ženami zákon nepoznal a teda nebol ani trestaný.

1895. Básnik a literárny kritik Jiří Karásek ze Lvovic sa verejne hlási k homosexualite.

Myšlienky o odtrestnení pred 1. svetovou vojnou formulovali lekári inšpi- rovaní modernou európskou medicínou, podľa ktorých homosexualitu bolo potrebné nie trestať, ale liečiť (Bělohradský, Kuffner, Haškovec a ďalší), a nie- ktorí publicisti, ktorí na homosexualitu nazerali z humanistickej perspektívy (Bouček, Kisch).

Iba v jednom prípade sa do tejto verejnej debaty zapojil niekto, kto bol sám homosexuál: básnik a literárny kritik Jiří Karásek ze Lvovic, ktorý takto vystúpil v roku 1895 v súvislosti s aférou britského dramatika, Oscara Wilda. Iná verejne známa homosexuálna osobnosť v českých krajinách v tomto zmysle nevystupovala.

Jiří Karásek z Lvovic

1918. Koniec 1. svetovej vojny, pád rakúsko-uhorskej monarchie, vznik nových štátov.

1923. Návrh nového trestného zákona, ktorý by zrušil všeobecnú trestnosť homosexuálnych stykov bol zmietnutý zo stola.

Štát zakazuje vznik homosexuálneho spolku Vědecko-humánní společnost.

Hlavnými zástancami odtrestnenia boli advokát František Čeřovský a sexuológ Hugo Bondy, ktorí na túto problematiku verejne upozorňovali. Právnici argumentovali faktom, že “homosexuálny paragraf” sa často zneužíval na vydieranie ľudí, či už za finančným, politickým alebo iným účelom, lekári tvrdili, že homosexualita by sa nemala trestať, ale skôr stať objektom vedeckého výskumu a prípadne liečiť.

Najviac humanistickú perspektívu zastávali predstavitelia „sexuálnych menšín“, tzv. menšinári, ktorí sa odvolávali na výsledky práce Magnusa Hirschfelda, nemeckého sexuológa a zhodne tvrdili, že homosexualita je vrodená a liečiť sa nedá.

Autor: Queer Memory
Zverejnené: 16.3. 2021

Ďalšie čítanie

loading:
love
loading:
love
3 min
i am some track description