Obdobie komunizmu a prvé zmeny v spoločnosti (1948 - 1989)

Autor: Queer Memory — 16.3. 2021 — Zdieľať na Facebooku / Kopírovať odkaz

1948. Komunistický prevrat v Maďarsku a Československu.

1950. Komunisti napriek sľubom nechávajú vyše sedemdesiat rokov starý § 241 v platnosti. Homosexualita je naďalej trestná.

V roku 1950 bol prijatý nový trestný zákon, ktorý síce znížil trestné sadzby za rovnakopohlavný styk, ale jeho všeobecnú trestnosť zachoval. Očakávalo sa, že práve komunisti, ktorí sa počas medzivojnového obdobia hlásili k myšlienkam dekriminalizácie homosexuality tento paragraf zrušia.

V Maďarsku bola homosexualita vnímaná nielen ako zločin proti morálke, ale aj ako zločin voči socialistickému zriadeniu. To nasvedčuje, že riešenie, ktoré v tejto dobe komunisti zvolili v Československu aj Maďarsku bolo inšpirované prístupom k homosexualite v stalinskom Sovietskom zväze.

Természet elleni fajtalanság (Zločin proti prírode)

1961. Československo aj Maďarsko konečne ruší všeobecnú trestnosť homosexuality, spoločnosť však odmieta inakosť a stále trpí predsudkami.

Na konci 50. rokov zaznievali hlasy za odstrestnenie homosexuality v Maďarsku aj v Československu. V Maďarsku k dekriminalizácii výrazne prispeli vtedajšie autority z oblasti neurológie, v Československu vtedajší sexuológovia podporili návrh zrušiť trestnosť homosexuality a vypracovali odborný posudok pre právnickú komisiu, ktorá rozhodovala o zrušení trestnosti. V roku 1961 došlo v oboch krajinách k dekriminalizácii homosexuality, aj keď nie úplnej.

Odmietanie inakosti a predsudky však boli v spoločenskom vedomí stále živé, ľudia ani po roku 1961 často ešte nereflektovali, že homosexualita ako taká už nie je trestná. Homosexuálni ľudia tak často viedli dva životy - jeden konformný (mnohí v heterosexuálnych manželstvách) a druhý tajný, v ktorom napĺňali svoje potreby v utajených vzťahoch a na anonymných, často nedôstojných miestach. Naďalej tak bolo možné týchto ľudí vydierať a získavať ich na spoluprácu so štátnou políciou.

1982. V Maďarsku nakrútili film o láske dvoch žien. “Egymásra nézve” (Iný pohľad) otvára verejnú diskusiu.

Väčšina obyvateľstva sa o téme homosexuality najčastejšie dozvedala zo správ, ktoré často vyvolávali pocity pohoršenia a odporu. Väčšinou sa tieto správy týkali homosexuálnych mužov, keďže tí predstavovali pre „tradičné“ rodové usporiadanie vzťahov väčšie nebezpečenstvo. O životoch, túžbach a láskach ženských párov vieme tým pádom oveľa menej. O to jedinečnejšie je, že prvý „menšinový“ film vo východnej Európe vôbec ukázal lásku dvoch žien. Film vyvolal obrovskú verejnú diskusiu, niektoré ženy dokonca označovali svoje inzeráty v zoznamovacích rubrikách kódom „egymásra nézve“, aby ostatné ženy ľahko identifikovali svoje potenciálne lásky či kamarátky.

Scéna z filmu Károlyho Makka, Egymásra nézve (Iný pohľad), prvého filmu s homosexuálnou tematikou vo východnej Európe, ktorý ukazuje lásku dvoch žien (Grazyna Szapolowska and Jadwiga Jankowska-Cieslak) Fotografia: Tamás Kende.

1988. Prvá maďarská organizácia gejov a lesieb Homeros Lambda vzniká kvôli obave štátu zo šírenia vírusu HIV.

Prvá maďarská organizácia gejov a lesieb, Homeros Lambda vznikla ešte počas socialistického zriadenia. Štát povolil vznik tejto organizácie v reakcii na informácie zo Západu o šírení infekcie HIV/AIDS za účelom kontroly homo- sexuálnej komunity. V konečnom dôsledku tak bolo umožnené združovanie ľudí na základe sexuálnej orientácie, čím sa vytvorili ďalšie predpoklady na väčšiu angažovanosť gejov a lesieb.

Veľmi skoro sa ukázalo, že muži určujú smerovanie organizácie a jej záujmy, či obsah prvého gej magazínu Mások (1989), aj preto si v budúcich rokoch maďarské lesbické aktivistky založia svoje vlastné organizácie. Niečo podobné sa odohralo aj v Česku a na Slovensku.

1989. Pád komunizmu v Česko- slovensku a Maďarsku otvára bránu zahraničným vplyvom.

Pád komunistického režimu znamenal pre homosexuálnych občanov a občianky Československa a Maďarska prevratné zmeny v mnohých oblastiach. Otvorenie hraníc, možnosť cestovať a možnosť slobodne sa inšpirovať zahraničnými impulzmi znamenala napríklad aj to, že sa homo- sexuálni muži začali identifikovať s označením „gay“, ktoré nenieslo medi- cínsku konotáciu.

Autor: Queer Memory
Zverejnené: 16.3. 2021

Ďalšie čítanie

loading:
love
loading:
love
4 min
i am some track description