Vzostup queer organizácií a Budapest Pride (1990 - 2000)

Autor: Queer Memory — 16.3. 2021 — Zdieľať na Facebooku / Kopírovať odkaz

1990. Československý parlament zjednocuje vekovú hranicu pre legálny heterosexuálny aj homo- sexuálny pohlavný styk.

Vznikajú prvé queer organizácie -v Česku Svaz Lambda a Hnutí za rovnoprávnost homosexuálních občanů, na Slovensku Hnutie Ganymedes.

Už v roku 1990 vzniklo niekoľko organizácií: v Česku Svaz Lambda, Hnutí za rovnoprávnost homosexuálních občanů, neskôr SOHO (Sdružení organizací homosexuálních občanů), na Slovensku Hnutie Ganymedes. Hlavnou požiadavkou týchto spolkov bolo uzákonenie inštitútu registrovaného partnerstva. K ďalším významným aktivitám patrila osveta v prevencii HIV/AIDS, poradenská linka dôvery, spoločenské a športové podujatia, celková osveta smerom k verejnosti a odstraňovanie predsudkov s cieľom „dosiahnuť úplné právne a faktické zrovnoprávnenie homosexuálnej menšiny v spoločnosti.“

Zasadnutie Sdružení organizací homosexuálních občanů (SOHO).

1995. Vzniká dodnes existujúca maďarská podporná skupina pre LGBT ľudí - Háttér.

Pôvodne sa organizácia mala volať Szivárvány Társulás a Melegekért (Dúhové teplé združenie), čo však štát odmietol kvôli slovu “meleg” (teplý). Zakladatelia odmietli nahradiť ho slovom “homosexuálne” kvôli jeho medicínskemu odkazu a opresívnej konotácii. Združenie sa nakoniec vôbec neregistrovalo a niektorí jeho členovia tak založili a registrovali Podpornú skupinu Háttér pre homo- sexuálov. Od tej doby je Háttér najaktívnejšia, nepretržite existujúca organizácia v tejto oblasti, poskytuje linku pomoci, služby právnej pomoci, niekoľko programov prevencie AIDS a ďalšie podporné programy.

Telefonická linka pomoci Háttér.
Maďarský lesbický časobis Labrisz.

1997. Prvý Pride v Budapešti prebehol bez násilných incidentov.

Prvé pokusy o využitie verejného priestoru na organizovanie LGBT podujatí sa začali už v roku 1992, kedy sa konal prvý Ružový piknik na lúke Budínskych vrchov, ten bol však trochu plachým predchodcom Budapeštianskeho Pride, ktorý sa prvýkrát konal v roku 1997. Spočiatku prebiehali sprievody Budapeštianskeho Pride pokojne, bez násilných incidentov. Rok 2007 bol prvým v histórii LGBT festivalov v Budapešti, keď naň násilne zaútočili extrémisti. O rok na to bol Pride v Budapešti opäť napadnutý.

Tieto útoky boli impulzívnymi prejavmi nenávisti, ktorých cieľom bolo ponížiť obete a sprostredkovať odkaz, že ktokoľvek sa môže stať obeťou útoku na základe predpokladaných LGBT identít. Po týchto udalostiach mnohí LGBT ľudia dostali strach vystupovať verejne, uvedomujúc si možné útoky, obťažovanie a iné prejavy nenávisti. V priamej reakcii na incidenty v roku 2008 bol v trestnom zákonníku prijatý dodatok, ktorý obsahuje osobitné ustanovenia, ktoré trestajú násilné správanie zamerané na zabránenie účasti iných osôb na verejnej demonštrácii.

Prvý Pride v Budapešti, 1997
Odporca Pride v Budapešti drží transparent, 1999

2000. Vzniká Iniciatíva Inakosť s cieľom otvoriť diskusiu o potrebe zavedenia registrovaného partnerstva na Slovensku.

V máji roku 2000 Hnutie Ganymedes spolu s ďalšími slovenskými LGBT organizáciami (HaBiO, Altera, Museion, H-plus a CKKISM) vytvorilo neformálnu iniciatívu s názvom Iniciatíva Inakosť – spolužitie bez diskriminácie sexuálnych menšín. Prvý legislatívny návrh o registrovaných partnerstvách bol predložený vláde Hnutím Ganymedes už v roku 1997. O návrhu zákona sa hlasovalo aj na pôde parlamentu – celkom dvakrát, v roku 2008 a 2012, zatiaľ neúspešne.

Autor: Queer Memory
Zverejnené: 16.3. 2021

Ďalšie čítanie

loading:
love
loading:
love
4 min
i am some track description