Legislatíva sa konečne dočkala zmien (2001 - 2009)

Autor: Queer Memory — 16.3. 2021 — Zdieľať na Facebooku / Kopírovať odkaz

2001. V Prahe sa koná demonštrácia na podporu zákona o registrovanom partnerstve, v Bratislave Pochod tolerancie.

Pražskú demonštráciu organizovala Gay iniciatíva (vznikla v roku 2001 transformáciou SOHO) a lesbická organizácia Kruh A-klubu, bratislavský pochod zorganizovalo združenie Ľudia proti rasizmu. Zástupcovia Iniciatívy Inakosť na ňom predniesli požiadavky týkajúce sa právneho uznania inštitútu registrovaného partnerstva. Následne v tom istom roku sa konali samostatné Pochody Inakosti proti homofóbii a diskriminácii gejov a lesbických žien (v Bratislave, Banskej Bystrici a Košiciach).

Vôbec prvou verejnou akciou v Československu, na ktorej sa zúčastnilo okolo dvadsať ľudí, bola demonštrácia Hnutia za rovnoprávnosť homosexuálnych občanov, ktorú zorganizoval Šimon Formánek 25. februára 1990 v Prahe na Staromestskom námestí, kam účastníci prišli v sprievode z Václavského námestia. Reakcia verejnosti na tento počin však bola odmietavá. Na ďalší sprievod LGBT hrdosti si bolo treba počkať do roku 1998.

Pochod Inakosti v Bratislave, 2001
Demonštrácia Hnutia za rovnoprávnosť v Prahe, 1990

2002. Maďarsko zavádza jednotnú hranicu pre homosexuálny a heterosexuálny styk - 14 rokov.

V júni 2002 vydal Európsky parlamentný výbor pre zahraničné veci odporúčanie, aby „zopakoval svoju výzvu maďarskej vláde, aby zrušila ustanovenia trestného zákona, ktoré diskriminujú gejov a lesby...“ Čoskoro po tomto odporúčaní maďarský ústavný súd v septembri 2002 rozhodol, že odseky 199 a 200 maďarského trestného zákona sú protiústavné a budú odstránené. Po tomto rozsudku ústavného súdu bola pre všetkých zavedená rovnaká veková hranica - 14 rokov.

V roku 2002 maďarskí LGBT aktivisti s podporou národných a medzinárodných LGBT organizácií a jednotlivcov postavili nový náhrobný kameň pre Károlyho Kertbenyho. Počas každoročného LGBT festivalu organizuje združenie Lambda Gay spomienkovú akciu pri tomto hrobe.

2006. Česká republika prijíma zákon o registrovanom partnerstve. Parlament prehlasoval veto prezidenta Václava Klausa s najtesnejšou väčšinou 101 hlasov.

Registrované partnerstvo, ktoré sa v rodiacej sa demokracii spočiatku zdalo ako samozrejmá vec, sa napokon ukázalo ako niekoľkoročný ťažký zápas. Prvýkrát sa vláda zaoberala možnosťou inkorporovať taký inštitút do občianskeho zákonníka v roku 1995, kedy ho odmietla. V rokoch 1997 až 2006 potom nasledovalo parlamentné prejednávanie celkom piatich postupných návrhov, väčšinou predložených skupinou poslancov, v jednom prípade (2001) aj sociálnodemokratickou vládou.

Prvé štyri návrhy schválené neboli, piaty v roku 2006 však áno. Parlament v tomto prípade musel tiež prehlasovať veto prezidenta Václava Klausa. V tomto kľúčovom hlasovaní, ktoré prebehlo 15. marca 2006, bolo veto prehlasované najtesnejšou možnou väčšinou 101 hlasov. Uzákonenie inštitútu registrovaného partnerstva by nebolo možné bez úsilia vtedajšieho sociálnodemokratického premiéra Jiřího Paroubka, ktorý si vytýčil túto „otázku“ na niekoľko mesiacov ako svoju hlavnú politickú prioritu.

LGBT aktivisti v napätí čakajú, či bude prijatý zákon o registrovanom partnerstve v Prahe, 2006

2009. Maďarsko prijíma zákon o registrovanom partnerstve pre rovnakopohlavné páry s vylúčením spoločnej adopcie detí.

Prvý návrh zákona o registrovanom partnerstve v Maďarsku bol navrhnutý pre všetky páry nezávisle od pohlavia. Tento návrh bol však napadnutý na ústavnom súde s tvrdením, že tento inštitút pre heterosexuálne páry by duplikoval inštitút manželstva, ktorý je navyše – rovnako ako na Slovensku od roku 2014 – chránený maďarskou ústavou ako výlučný zväzok muža a ženy. Preto v apríli 2009 po úpravách vstúpil do platnosti zákon o registrovanom partnerstve pre rovnakopohlavné páry (s vylúčením spoločnej adopcie detí).

Pride v Budapešti, 2015
Autor: Queer Memory
Zverejnené: 16.3. 2021

Ďalšie čítanie

loading:
love
loading:
love
4 min
i am some track description